Met Autisme een baan krijgen is niet vanzelfsprekend. Wees er toch open over! Zeg je tijdens een sollicitatiegesprek dat je autisme hebt? De ene sollicitant is er open over, de ander wil er niet op worden afgerekend en houdt het voor zich. “Niet elke werkgever reageert even begripvol.” Lees hier verder: https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/met-autisme-een-baan-krijgen-is-niet-vanzelfsprekend-wees-er-toch-open-overRead More →

In juni heeft Annemoon Brans het rapport “Passend Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken” aangeboden aan mevrouw drs. J.C. de Vries, conrector van het Niftarlake college. ‘Vanuit autisme bekeken’ analyseerde ruim 60 praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. Zie link hieronder. http://www.dichtbij.nl/vechtstreek/regionaal-nieuws/artikel/4256276/passend-onderwijs-vanuit-autisme-bekeken.aspxRead More →

In de Autismeweek 2016 (van 2 tot en met 9 april) heeft het Samenwerkingsverband Autisme een boekje uitgegeven met als thema ‘Participatie’. In deze uitgave worden boeiende verhalen van Helma, Anja, Wiet, Jur, Nivard en Linda en hun deelname aan de maatschappij weergegeven. Uit deze verhalen blijkt maar weer eens het belang van samenwerking tussen de organisaties betrokken bij het SVA. Klik hier voor de uitgave. Veel leesplezier.Read More →

Per 1 januari 2016 vallen Stumass en haar zusterorganisaties Capito Wonen en IVA Wonen onder een nieuw op te richten stichting; JADOS (Just A Different Operating System). Met de oprichting van Stichting JADOS wordt alle kennis en ervaring van Stumass, Capito Wonen en IVA Wonen gebundeld. Binnen de stichting wordt de onderlinge samenwerking versterkt, wat zorgt voor zowel een efficiency als kwalitatieve slag van onze dienstverlening. Hiermee houdt men de zorg voor jonge mensen met autisme in verschillende levensfases toekomstbestendig. Stumass, Capito Wonen en IVA Wonen houden ieder hun eigen focus en merk/naam in de markt. De dagelijkse leiding van JADOS komt in handen vanRead More →

Vanuit de werkgroep Vanuit autisme bekeken is de maatschappelijke businesscase landelijk gepresenteerd. Deze maatschappelijke businesscase maakt inzichtelijk dat door een levensbrede (integrale) aanpak meer mensen met autisme gaan participeren en meer levensgeluk ervaren. Een levensbrede aanpak voor mensen met autisme is ook financieel aantrekkelijk voor de maatschappij als geheel. Klik hier om de maatschappelijke businesscase te downloaden. http://www.vanuitautismebekeken.nl/Read More →

Onlangs is een artikel door het SVA in het tijdschrift Engagement met Autisme van het NVA verschenen. Hierin wordt uitlegd wat het SVA voor onze regio doet en waar het samenwerkingsverband voor staat. Ook wordt aandacht besteed aan de huidige ontwikkelingen en de blijvende borging van alle kennis, expertise en samenwerking. Het artikel is hier te raadplegen.Read More →

Goede ondersteuning betekent altijd maatwerk. Want elk kind met autisme is anders. Hiervoor is goede communicatie tussen ouders, school en kind essentieel. Zowel de ouders als het kind kunnen waardevolle informatie geven over welke begeleiding er op school nodig is. Lees meer over het vinden van een passende school, onderwijsbegeleiding op maat, wet- en regelgeving rond passend onderwijs en alternatieven voor school in dit artikel.Read More →

Op 14 oktober as. vindt het symposium ‘autisme en talent’ plaats. Dit symposium maakt deel uit van een tweedaagse manifestatie in Eindhoven onder de titel Leren in Brainport, gehouden in het Evoluon. Men is zeer vereerd dat prof Simon Baron-Cohen van de universiteit van Cambridge één van de sprekers is. Hij is hoofd van het Autismecentrum in Cambridge en stond aan de basis van het onderzoek dat Eindhoven drie à vier keer meer jongeren met autisme telt dan andere regio’s in het land. Het is voor betrokkenen bij autisme een uitgelezen kans om het laatste nieuws te horen van een autoriteit op wereldniveau. Op deRead More →