Het dashboard

De Stuurgroep SVA evalueert jaarlijks de mate waarin gestelde doelen worden behaald. Evaluatiecriteria hiervoor zijn hieronder uitgewerkt.

Evaluatiecriteria voor het programma: ‘Kwaliteit en Innovatie’

 • Een inspirerend netwerk naar oordeel van managers en professionals
 • Aantal netwerkbijeenkomsten
 • Aanwezigheid en participatie bij bijeenkomsten SVA
 • Aantal initiatieven/ideeën ontstaan door het netwerk
 • De RPA-kennisbasis is actueel en relevant volgens professionals
 • Wijze van ontsluiting van kennis is prettig volgens professionals
 • Waardering door aanvrager voor kwaliteit van advies na consultatieverzoek
 • Tevredenheid van aanvrager met consultatie (resultaat en proces)
 • Aantoonbare verbetering in processen o.a. door afname van dubbele diagnostiek als gevolg van standaardisatie diagnose en overdracht gegevens tussen lid- organisaties.

Evaluatiecriteria voor het programma: ‘Participatie en Zichtbaarheid’

 • Communicatie-aanvalsplan beschikbaar
 • Het gemeenschappelijk verhaal van mens/burger met ASS is gepresenteerd bij gemeenten, SWV’s onderwijs, werkgevers, zorgverzekeraars
 • De mate waarin stakeholders de behoeften van mensen met ASS daadwerkelijk in hun afweging hebben meegenomen
 • De mate waarin SVA aantoonbaar heeft bijgedragen aan maatschappelijke participatie van de mens met ASS
 • De mate waarin innovatieve product/dienst ideeën zijn ontstaan, gericht op co-makership

Ook meet de Stuurgroep jaarlijks de kwaliteit van samenwerking binnen het SVA.

Klik hier om een overzicht te bekijken van de vragen die daartoe gesteld worden.