Model Assessment

Het model ASSessment is ontwikkeld opdat alle partners van het netwerk SVA één en dezelfde methodiek hanteren om informatie te verzamelen over de integrale hulpvraag van mensen met ASS. Deze informatieverzameling over het functioneren van de cliënt en de hulpvraag van de cliënt/het cliëntsysteem vindt in de Keten Autismespectrumstoornissen (ASS) plaats vanaf de aanmelding.

Klik hier om te lezen over de totstandkoming van dit model, de plaats ervan in het proces van vraag tot aanbod, de handleiding en de meerwaarde ervan en over de timing van de ingebruikname ervan.

Klik hier voor een schematische weergave van dit model.

Klik hier voor een invulformat van dit model per levensgebied.