Maatschappelijke businesscase: Levensbrede aanpak bij autisme

Vanuit de werkgroep Vanuit autisme bekeken is de maatschappelijke businesscase landelijk
gepresenteerd. Deze maatschappelijke businesscase maakt inzichtelijk dat door een levensbrede (integrale) aanpak meer mensen met autisme gaan participeren en meer levensgeluk ervaren. Een levensbrede aanpak voor mensen met autisme is ook financieel aantrekkelijk voor de maatschappij als geheel.

Klik hier om de maatschappelijke businesscase te downloaden.

http://www.vanuitautismebekeken.nl/