Het SVA zorgt voor verbinding van professionals, organisaties en

mensen met autisme.

Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) maakt zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen vormt het uitgangspunt. Wij achten het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme.
Het SVA is gericht op het versterken van het netwerk van professionals en streeft naar samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise, ervaringen en good-practices zodat dit bijdraagt aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Zoek direct naar de juiste zorg voor u.

LEVENSGEBIEDEN

Jongeren willen zich ontwikkelen en een zelfstandig bestaan opbouwen. Daar hoort bij dat jongeren op een bepaald moment uit huis gaan. In principe geldt dat ook voor mensen met autisme. Voor sommigen is dat een moeilijk proces. Om je staande te houden in de maatschappij is een realistisch zelfbeeld en toekomstplan nodig.

Lees verder

Mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) hebben er recht op om zo normaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Een zinvolle en passende dagbesteding, onderwijs of werk is hierbij een belangrijk onderdeel. Het draagt meestal in positieve zin bij aan de kwaliteit van iemands leven. Zo versterkt het het gevoel van zelfwaardering en dit brengt structuur aan in het dagelijks leven. Daarnaast bevordert het de maatschappelijke participatie.

Lees verder

Hieronder kunt u informatie vinden over regelgeving en financiële zaken die van belang kunnen zijn voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun omgeving.
Financiële zaken hebben betrekking op het hebben van voedsel, kleding, huisvesting/inrichting en passende begeleiding. Een woud van zorgaanbieders en ook het netwerk helpen cliënten met het aanvragen van voldoende financiële middelen en het zoeken naar passend werk. De ondersteuning is onder meer gericht op activiteiten die bijdragen aan bijvoorbeeld omgaan met financiën, hulp bij administratie, behuizing, inrichting van het huis en vervoer. Maar ook ondersteuning bij het bezoeken en regelen van zaken bij een instantie als de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie. Belangrijk is te vertrekken vanuit verantwoord financieel gedrag.

Lees verder

Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Simpelweg omdat mensen elkaar nodig hebben. Het hebben van contacten is belangrijk om mentaal fit te blijven. Dit zorgt voor ontspanning, afleiding en houdt je verbonden met de omgeving. Of het nu gaat om samen een hobby delen of om assistentie bij een klus. Om af en toe een uitstapje te maken of om vrienden voor het leven.

Lees verder

Wat is gezondheid? In onze westerse samenleving is de uitleg vooral medisch gekleurd. Het afwezig zijn van ziektes die vast te stellen zijn in het fysieke lichaam. Gezondheid moeten we breder verstaan. We zouden het beter kunnen benoemen als een evenwicht tussen onszelf en de situatie waarin we verkeren. Daarbij moeten we ons blikveld verruimen en niet verengen tot alleen het lichamelijke gedeelte waar gezondheid betrekking op zou hebben.

Lees verder

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief