Wat doen wij?

Binnen het SVA zijn er online en offline mogelijkheden om elkaar te vinden, te ontmoeten en te netwerken. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd samen met de aangesloten organisaties. Thema’s worden door het werkveld aangedragen. Het SVA initieert, ondersteunt, en faciliteert deze bijeenkomsten.Het SVA houdt contact met het werkveld en verbindt mensen met elkaar. Vragen over autisme, passend onderwijs, goede zorg en mogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen met autisme worden door korte lijnen ontvangen en beantwoord binnen het netwerk. Het SVA zoekt verbinding met organisaties, beleidsmakers, zorg, onderwijs en maatschappelijke initiatieven om vanuit een inclusieve gedachte blijvend aandacht te vragen voor het welzijn en welbevinden van mensen met autisme binnen de regio Zuidoost Brabant. Landelijk zijn wij verbonden met de andere netwerken en zorgen wij voor kennisdeling, signaleren van vragen en behoeftes als ook het borgen van de regionale netwerken.