Tijdbesteding

Mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) hebben er recht op om zo normaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Een zinvolle en passende dagbesteding, onderwijs of werk is hierbij een belangrijk onderdeel. Het draagt meestal in positieve zin bij aan de kwaliteit van iemands leven. Zo versterkt het het gevoel van zelfwaardering en dit brengt structuur aan in het dagelijks leven. Daarnaast bevordert het de maatschappelijke participatie.

Voor mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) is het vinden en behouden van werk of dagbesteding vaak niet eenvoudig. Onze dynamische samenleving is niet ingericht op mensen met ASS en beoordeelt veelal alleen op de beperking. Met alle negatieve gevolgen van dien. Eén van de oorzaken hiervoor is onbekendheid met ASS en het feit dat ASS omgeven is met vele (negatieve) misvattingen. Een andere oorzaak is het ontbreken van aanpassingen op het werk.

Bij mensen met autisme is vaak sprake van een andere mix van sterke en zwakke kanten dan bij collega’s/studenten zonder autisme. Medewerkers met autisme beschikken vaak over een aantal specifieke kwaliteiten:

  • een sterk analytisch vermogen;
  • buiten vaste kaders kunnen denken;
  • nauwkeurig en sterk oog voor detail;
  • sterke motivatie en hardwerkend;
  • uiterst betrouwbaar;
  • eerlijk en rechtdoorzee;
  • perfectionistisch;
  • werken door tot taken af zijn.

Jongeren met een ASS stromen steeds vaker door naar het hoger onderwijs en ervaren daar onbegrip en studieproblemen. Erg belangrijk is dat meteen vanaf werk- en/of studiedag één gekeken wordt hoe hiermee om te gaan. Wat past het beste voor allebei? Welke collega’s/medestudenten hebben gevoel voor de samenwerking, welke aanpassingen zijn nodig? Op die manier ontstaat er een duurzame arbeidsrelatie/studietijd die voor beiden naar tevredenheid kan verlopen.