Wie zijn wij?

Het SVA zorgt voor verbinding van professionals, organisaties en mensen met autisme. De aangesloten organisaties vormen met een elkaar een platform waar zowel online als in de ontmoeting kennis, ervaring, expertise en vragen gedeeld worden. Met elkaar werken we aan een sterk en consistent netwerk waar mensen met autisme, hun netwerk en professionals terecht kunnen met vragen.

Visie:

De bij het SVA aangesloten organisaties zetten zich in voor optimale kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme in de regio. Het leren van en met elkaar zorgt voor een duurzame verbinding op de verschillende levensdomeinen als ook tussen de verschillende sectoren zoals onderwijs, arbeid, tijdbesteding en welzijn. Het SVA (de aangesloten organisaties) signaleert ontwikkelingen, ondersteuningsvragen en algemene vragen op lokaal, regionaal en nationaal niveau.