Sociale Netwerk

Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Simpelweg omdat mensen elkaar nodig hebben. Het hebben van contacten is belangrijk om mentaal fit te blijven. Dit zorgt voor ontspanning, afleiding en houdt je verbonden met de omgeving. Of het nu gaat om samen een hobby delen of om assistentie bij een klus. Om af en toe een uitstapje te maken of om vrienden voor het leven.

Voor kwetsbare mensen en mensen met een ziekte of beperking is het opbouwen van een sociaal netwerk niet altijd vanzelfsprekend. Soms bestaat hun netwerk alleen nog uit familieleden en betaalde krachten die vooral op de beperking gericht zijn. Toch is er juist ook bij deze mensen behoefte aan vriendschap, gezelligheid en een goed gesprek.

Een sociaal netwerk is een kring van mensen waarmee men regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Maar ook vrijwilligers of beroepskrachten waar men mee te maken heeft.

Het sociale netwerk kan een belangrijke steun zijn:

  • Met de personen in het netwerk kan men de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden daardoor minder zwaar.
  • Men kan zijn verhaal vertellen en ervaringen uitwisselen.
  • Kan professionele hulp deels vervangen.
  • Het kan een veilig gevoel geven dat er mensen in je omgeving zijn die de zorg kunnen overnemen.
  • Een sociaal netwerk maakt de wereld groter.
  • Een eigen netwerk is duurzaam, professionele hulp tijdelijk.

Bouwen aan een ondersteunend netwerk:

De wijze waarop mensen met autisme naar zichzelf, de anderen en de gehele wereld kijken, is het vertrekpunt van elke begeleiding. Autisme is een “pervasieve” en dus indringende stoornis. Hoe men ook zijn best doet, mensen met autisme zullen steeds “anders” blijven, anders functioneren en min of meer haaks staan op een niet autistische omgeving.
Respect hebben voor en accepteren van het autistisch zijn is een voorwaarde in de relatie waarbij “normaliseren” alleen maar leidt tot frustratie bij de mens met autisme en diens begeleider.