Convenant

De aangesloten organisaties herkennen zich in de missie en visie van het SVA. Elke organisatie draagt bij aan het delen van kennis en ervaringen. Door het ondertekenen verbinden wij ons met elkaar als netwerk. In 2020 is het convenant bijgesteld en geactualiseerd. Klik hier om het convenant te openen.