Gezondheid

Wat is gezondheid? In onze westerse samenleving is de uitleg vooral medisch gekleurd. Het afwezig zijn van ziektes die vast te stellen zijn in het fysieke lichaam. Gezondheid moeten we breder verstaan. We zouden het beter kunnen benoemen als een evenwicht tussen onszelf en de situatie waarin we verkeren. Daarbij moeten we ons blikveld verruimen en niet verengen tot alleen het lichamelijke gedeelte waar gezondheid betrekking op zou hebben.

 

Een gezonde leefstijl is voor iedereen en dus ook belangrijk voor personen met ASS en hun netwerk. Psychisch fit zijn en een algemene goede gezondheid is de basis voor een optimaal leven. Het is niet moeilijk te begrijpen dat bewegen, gezonde voeding en buiten de deur komen goed zijn om je leven te leven… Voor personen met ASS is bewegen en buiten spelen, zeker voor kinderen, belangrijk voor het psychisch welzijn, zelfvertrouwen en zelfs socialiseren. Een actieve en gezonde leefstijl kan moeilijk lijken, zelfs als moeilijk worden ervaren om in je dagelijkse leven in te voegen. Want welke manier van bewegen spreekt me aan? En wat als je zoon of dochter toevallig niet van bloemkool houdt, of alleen maar brood of yoghurt wil eten? Moet ik dan voedingssupplementen aanschaffen? Bewegen? Mijn partner is niet achter zijn pc weg te halen……

 

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die al vroeg in de ontwikkeling ontstaat en een leven lang blijft bestaan. Mensen met autisme kunnen helemaal opgaan in details, maar verschillende informatiedelen integreren tot een geheel is moeilijk. Dit maakt het lastig om overzicht te houden in de wereld waarin we leven. Autisme uit zich op veel manieren en er zijn verschillende vormen van autisme. De verzamelnaam voor al deze vormen is Autismespectrum stoornis (ASS).

 

Autisme komt voor bij 0,6 tot 1% van de Nederlandse bevolking. Dit zijn zo’n 90.000 tot 160.000 mensen. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn. Ook kunnen door autisme extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn dwangmatig gedrag of depressie. Verder hebben mensen met autisme vaker last van angsten en woedeaanvallen. Ongeveer 20% van de mensen met autisme heeft een verstandelijke beperking.