Contributie voor partners van het SVA

De Stuurgroep van het Samenwerkingsverband heeft gekeken naar hoe andere Samenwerkingsverbanden Autisme dit hebben geregeld. In de meeste samenwerkingsverbanden wordt een staffel gebruikt naar omzet van het betreffende lid.

 

De uitgangspunten voor de contributie SVA zijn de volgende:

  1. Een systeem van contributie op basis van 4 klassen van totale omzet van de betreffende rechtspersoon.
    Bijvoorbeeld: <2 miljoen, <20 miljoen, <50 miljoen of >50 miljoen euro
  2. Partners geven zelf hun omzet aan. Voor partners met een bovenregionaal werkgebied geldt ook de totale omzet van de rechtspersoon

Contributieregeling 2017:

  • Omzet <2 miljoen: Contributie € 869,- per jaar
  • Omzet >2 miljoen en <20 miljoen: Contributie € 1.738,- per jaar
  • Omzet >20 miljoen en <50 miljoen: Contributie € 2.802,- per jaar
  • Omzet >50 miljoen: Contributie € 4.529,- per jaar

Waarbij bij een krimp of verruiming van de begroting het % contributiegelden in dezelfde verhouding wijzigen (ijkpunt SVA begroting 2017)