Doelstelling van het SVA

De partners van het SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant maken zich hard voor een passend antwoord op behoeften van mensen met ASS in de regio Zuidoost-Brabant. Hierbij is de vraag van de mens met ASS leidend. De partners van het SVA zetten hun expertise in voor mobilisatie van deze mensen en hun optimale maatschappelijke participatie. Zij richten zich daarbij op de terreinen zorg/gezondheid, wonen, tijdsbesteding, (onderwijs/educatie, werk, dagbesteding en vrije tijd) en financiën.

Het SVA bereikt deze doelstelling door veel aandacht te geven aan de samenwerking tussen de partnerorganisaties van het netwerk op het gebied van kennisdelen en innovatie. Daarbij legt het SVA het accent op het zichtbaar maken van het autismeperspectief bij stakeholders in de regio Zuidoost-Brabant.