ACT en Autisme door Francis Pascal Claes

Laden Evenementen

Francis Pascal Claes is psycholoog en gedragstherapeut in Vlaanderen. Hij vertelt over Acceptance & Commitment Therapie en autisme.

Tijdens dit webinar wensen we professionals die mensen met autisme begeleiden een inleiding te geven in een kader dat toelaat op een ACT-compatibele wijze  en  autismevriendelijke wijze te werken.  We beschrijven  de aanpassingen aan het therapeutische werk,  zowel qua vorm als inhoud, die nodig zijn voor het werken met patiënten/cliënten met autisme en hun context, zowel toepasbaar voor kinderen en jongeren als volwassenen.

Naast het belang van psycho-informatie voor patiënt en context, in functie van acceptatie (autisme is geen keuze) zullen de belangrijkste punten van focus in een begeleiding en autisme-vriendelijke werkwijze besproken worden.

Deze betreffen context-interventies waar de balans tussen (ontwikkelings)taak en vaardigheid centraal staat zoals wonen, opleiding, werk, vrije tijd en relaties.

Vaardigheden betreffen bv communicatie, stresshantering, emotieherkenning, … waarbij wordt bekeken hoe een context autisme-vriendelijk kan gemaakt worden (bv werk) of (sociale) protheses gezocht moeten worden om een protectieve context te realiseren.

Ook cognitieve vaardigheden die rekening houden met het autistisch denken hebben hun rol te spelen (Centrale coherentie, Executieve functies, Theory of Mind in een breder kader van modellen van het voorspellende brein (HIPPEA-theorie) .

Verder zal betoogd worden dat experiëntieel werken een krachtige werkwijze is daar het ervaringskanaal in principe niet geraakt is bij autisme. Dit is een van de redenen waarom ACT de first choise behandelingswijze is voor autisme.  Er zal meer ingezet worden op hoe ze zich verhouden tot hun inhouden dan op de inhoud zelf, zodat het autistisch denken minder grip heeft op hun leven en ze stappen kunnen zetten (mèt hun denken) in de richting van wat belangrijk is voor hun kwaliteit van leven.  Tenslotte worden wijze, middel, focus en strategieën besproken die een autisme-vriendelijke wijze van begeleiding en therapie kunnen uitmaken.

Interesse in dit gratis webinar?

Schrijf je hier in

Ga naar de bovenkant