Webinar ‘Leren Leren voor leerlingen met autisme’

Home/Webinar ‘Leren Leren voor leerlingen met autisme’
Laden Evenementen

In het onderwijs wordt veel gevraagd van leerlingen als het gaat om het ontwikkelen van studievaardigheden. Leerlingen met autisme kunnen hier ondersteuning bij nodig hebben. Hoe leer je een leerling hoe hij het beste een boekverslag kan maken? Wat kan je doen als een leerling moeite heeft met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en daardoor geen goede samenvatting van de leerstof kan maken? Wat doe je als een leerling ‘verdwaalt’ in alle boeken, schriften, PTA en digitale informatie en daardoor niet tot leren komt? In de lezing wordt hier informatie over gegeven.

De lezing richt zich met name op de bovenbouw van het basisonderwijs en het gehele voortgezet onderwijs maar is zeker ook interessant voor mensen uit andere vormen van onderwijs.

Het Webinar wordt verzorgd door Monique Schoenmakers van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Webinar ‘Leren Leren voor leerlingen met autisme’

29 Going
21 remaining
RSVP Hier
Ga naar de bovenkant