Partnermaatschap en partnerschapscriteria SVA

Op dit moment kent het netwerk SVA meer dan 30 partners. Nieuwe partners zijn altijd welkom. Er zitten enkele criteria verbonden aan het partnermaatschap van het SVA, namelijk:

  1. SVA partners bieden kwalitatief deugdelijke dienstverlening aan mensen met ASS in Zuidoost Brabant. Dit blijkt uit een productiecontract met de zorgverzekeraar/zorgkantoor of overheid (landelijk, provinciaal, lokaal).
  2. De organisaties werken volgens de visie van het SVA als inhoudelijke basis voor hun handelen. Zij volgen stuurgroepafspraken over het gebruik van instrumenten en protocollen.
  3. Partners voldoen aan hun contributieverplichtingen en leveren capaciteit (menskracht) om de gemeenschappelijke ambitie waar te maken.
  4. Partners participeren volgens het principe van wederkerigheid. Voorzitters van projectgroepen evalueren met de coördinator/stuurgroep.