Programma’s en projectgroepen SVA

Programma’s SVA

Om de doelstelling van het SVA te bereiken proberen we te focussen op wat er al is, in oplossingen, krachten en talenten die al aanwezig zijn door verbetering van de situaties waar mensen met autisme voor staan.
Dit realiseren we o.a. door:

  1. Bevorderen dat de benodigde zorg en de maatschappelijke deelname voor mensen met autisme in alle levensfasen en op alle levensgebieden beschikbaar en toegankelijk is.
  2. Bevorderen dat mensen met autisme participeren door een volwaardige plaats in de samenleving te hebben.
  3. Kostenbesparend te zijn door specialistische kennis van o.a. de GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en arbeidsbegeleiding op het gebied van autisme te verbinden en sneller te realiseren. Juiste begeleiding op het juiste moment biedt mogelijkheden om goed maatschappelijk te presteren en te participeren.

Projectgroepen SVA

De projectgroepen vormen de kern van het netwerk, daarin worden de doelstellingen van het SVA stukje bij beetje gerealiseerd. Afhankelijk van de vraag wordt er een opdracht geformuleerd waarbij een deskundige samenstelling wordt uitgenodigd om daarover mee te denken. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigheid in de projectgroepen. Er is een voorzitter/probleemeigenaar. De projectgroepen rapporteren periodiek aan de Stuurgroep. Een projectgroep kan een tijdelijk karakter hebben.

 

De projectgroepen zijn:

  • Regionaal programma Autisme (website, assessment)
  • Innovatie zorg- en dienstverlening: tijdsbesteding/arbeid.
  • Expertiseteam.
  • Diagnostiek (protocol).
  • Wonen voor jong volwassenen met autisme.